Ocena brak

POLSKIE WYBORY DO PARLAMENTU I WYBORY PREZYDENCKIE

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Bardzo ważnym czynnikiem, od którego zależy pozycja prezydenta w państwie, jest sposób obsadzania tego urzędu. W państwach demokratycznych możliwe są trzy rozwiązania w tym zakresie:

  1. wybór przez parlament

  2. wybór przez specjalnie powołany w tym celu organ państwowy

  3. wybory powszechne

System wyboru przez parlament uzależnia siłą rzeczy głowę państwa od organu ustawodawczego, jej legitymacja do sprawowania władzy jest wówczas pochodną legitymacji parlamentu. Głowa państwa, zwłaszcza ubiegająca się o reelekcję, musi starać się o pozyskanie deputowanych, nawet jeżeli w wykonywaniu kompetencji nie jest uzależniona od parlamentu. Parlamentarzyści nie są skłonni powierzyć urzędu prezydenta politykowi, który nie uznawałby prymatu legislatywy.

W przypadku wyboru głowy państwa przez specjalnie w tym celu utworzony organ państwowy, jej rzeczywista pozycja zależy m.in. od składu tego organu. Im bardziej ten skład pokrywa się ze składem parlamentu, tym wyższy jest stopień uzależnienia głowy państwa od deputowanych. Wybór przez specjalny organ państwowy wzmacnia jednak z reguły legityimzację prezydentury w porównaniu z wyborem przez legislatywę. Prezydent ma tu większe możliwości przeciwstawiania się innym organom.

W systemie wyborów powszechnych legitymacja prezydenta do sprawowania władzy nie jest pochodną legitymacji innego organu państwowego. Prezydent, podobnie jak parlament jest przedstawicielem suwerena, może w związku z tym nawet przeciwstawiać się legislatywie, co powinno ułatwić mu efektywne wykorzystanie swoich kompetencji. Szczególnie silną legitymizację daje prezydentowi system większości bezwzględnej, który pozwala prezydentowi powołać się na poparcie większości społeczeństwa.

Skutki wyborów prezydenckich:

  1. sprzyjają wytworzeniu się dwóch dużych bloków politycznych dominujących w danym kraju

  2. są niekorzystne dla partii skrajnych

  3. ograniczają swobodę działania elit partyjnych, pozbawiają ich możliwości decydowania o obsadzeniu stanowiska głowy państwa i zmuszają do wystawienia w wyborach kandydatur popularnych w społeczeństwie.

Również w Polsce wybory prezydenckie mają w założeniu odmienny charakter niż wybory prezydenckie. O ile wybory parlamentarne służą określeniu kierunków polityki państwa w wyłonieniu ekipy rządzącej państwem, o tyle wybory prezydenckie mają na celu obsadzenie organu, który reprezentuje państwo i pełni bardzo specyficzne funkcje w systemie rządowym.

Podobne prace

Do góry