Ocena brak

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Autor /Pharmf214 Dodano /11.12.2007

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

II rok studiów stacjonarnych ekonomii

Mikroekonomia

Bartłomiej Derski

RAPORT

POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH
W ZASTRZEŻONYM OBSZARZE DO 50 GRAM

Praca
napisana pod kierunkiem
Dr Magdaleny Rękas


Wrocław 2007

Spis treści

WSTĘP 2
Definicja 2
Wprowadzenie 2
CHARAKTERYSTYKA RYNKU 3
Ogólna charakterystyka rynku europejskiego 3
Ogólna charakterystyka rynku polskiego 3
Forma konkurencji na rynku 3
Realizacja modelu monopolu pełnego 4
Perspektywy przełamania monopolu 5
KONKURENCJA CENOWA 6
Możliwości konkurowania ceną 6
KONKURENCJA POZACENOWA 6
Reklama Poczty Polskiej 6
Reklama operatorów prywatnych 6
Nazwa 6
Jakość i szybkość doręczania przesyłek 7
Usługi dodatkowe 7
Programy lojalnościowe 8
Konkurencja przez lokalizację ? Poczta Polska 8
Konkurencja przez lokalizację ? operatorzy niezależni 8
PODSUMOWANIE 9
Wnioski 9
Zakończenie 9
Źródła: 9

WSTĘP
Definicja
W ujęciu technologicznym usługą pocztową jest szereg kolejnych faz, czynności i operacji związanych z gromadzeniem, segregacją, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek od nadawcy do odbiorcy przesyłki pocztowej . Ponieważ istnieje ogromna ilość usług pocztowych (przesyłanie listów, przesyłanie paczek, dostarczanie korespondencji bezadresowej, przesyłanie faksów, telegramów itd.) zaś popyt, podaż i konkurencyjność w realizowaniu każdej z nich jest zupełnie inna, w pracy zajmę się jedynie jedną jego częścią.

Wprowadzenie
W poniższym opracowaniu zajmę się polskim rynkiem przesyłek pocztowych, których waga nie przekracza 50g. Waga przesyłki, jest istotną kwestią, gdyż na przesyłki do tej właśnie gramatury w większości państw Unii Europejskiej obowiązuje monopol państwowy. Mówi o tym Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej . Przepisy te nie zamykają zupełnie rynku usług pocztowych w wymienionej kategorii wagowej, jednak wprowadzają minimalną cenę na te produkty dla konkurentów poczt narodowych. Wynosi ona 2,5-krotność opłaty za przesyłkę listową najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii w cenniku operatora publicznego. W praktyce oznacza to nieopłacalność w konkurowaniu np. polskich niezależnych operatorów pocztowych z Pocztą Polską na tych zasadach.
Polski rynek pocztowy jest silnie skorelowany z prawem wspólnotowym, tak naprawdę cała Unia, wspólnie wyznacza kierunki rozwoju sektora usług pocztowych. Tak więc zarówno tempo liberalizacji rynku jak i standardy przesyłek wyznaczają organy UE.

CHARAKTERYSTYKA RYNKU
Ogólna charakterystyka rynku europejskiego
Rynek przesyłek do 50g. jest obecnie silnie zmonopolizowany. Całkowitą liberalizację przeprowadziły jedynie Wielka Brytania, Szwecja i Finlandia, natomiast pozostałe kraje Unii utrzymują monopole firm narodowych.

Podobne prace

Do góry