Ocena brak

Polski model rehabilitacji

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Powiązanie rehabilitacji z procesem leczenia chorego nadało jej charakter kompleksowy, tzn. uwzględniało wszystkie aspekty potrzeb chorego, a więc nie tylko lecznicze, lecz także psychologiczne, społeczne i zawodowe. Przyczyniło się to do ukształtowania pewnego swoistego modelu rehabilitacji stosowanej w Polsce.

Model ten cechują cztery właściwości:

1.    Powszechność - rehabilitacja jest integralną częścią leczenia i obejmuje główne dyscypliny w lecznictwie zamkniętym i otwartym. Jest dostępna każdemu obywatelowi, który jej potrzebuje.

2.    Wczesność zapoczątkowania - rehabilitacja rozpoczyna się już w okresie podstawowego leczenia, co znacznie poprawia wyniki leczenia i skraca okres leczenia.

3.    Kompleksowość - rehabilitacja w całym swoim programie i od początku uwzględnia wszystkie aspekty, tj. leczniczy, zawodowy i społeczny.

4.    Ciągłość - rehabilitacja jest procesem ciągłym. Zapoczątkowany proces rehabilitacji kontynuowany jest do końca, tj. aż chorzy zdobędą maksymalną sprawność fizyczną i psychiczną, zdolność do pracy oraz zdolność do zajęcia właściwego miejsca w społeczeństwie.


 

Do góry