Ocena brak

Polski Czerwony Krzyż

Autor /Drarboppatehk Dodano /30.12.2005

1. LOKALIZACJA PLACÓWKI:

Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy,
Ul. Mickiewicza 2
64-100 Leszno

2. CELE DZIAŁANIA PLACÓWKI:

Polski Czerwony Krzyż to organizacja pożytku publicznego. Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” i posługuje się skrótem „PCK”. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK posiada osobowość prawną. Działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając władze publiczne w działalności humanitarnej. Podstawową ideą PCK była pomoc wojskowej służbie zdrowia. Dziś skupia się głównie na pomocy potrzebującym.
Polski Czerwony Krzyż posiada statut, w którym opisane są podstawowe zasady PCK. Są to:
• HUMANITARYZM- PCK zrodzony z troski o niesienie pomocy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej jak i krajowej wysiłki, które mają zapobiec cierpieniom ludzkim. Zmierza do ochrony życia i zdrowia, poszanowania człowieka, wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy.
• BEZSTRONNOŚĆ- nie czyni różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną, przekonania polityczne.
• NEUTRALNOŚĆ- PCK powstrzymuje się od sporów natury politycznej, rasowej, religijnej i ideologicznej.
• NIEZALEŻNOŚĆ- PCK jest niezależny.
• DOBROWOLNOŚĆ- PCK czyni pomoc dobrowolnie, bez chęci zysku.
• JEDNOŚĆ- w każdym kraju działa PCK. Powinien być on otwarty na wszystkich i obejmować swą humanitarna działalnością cały kraj.
• POWSZECHNOŚĆ- PCK niesie pomoc ludziom na całym świecie.

PCK obejmuje:
• Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa
• Funkcję opiekuńczą- zajmują się tym siostry zakonne (w Lesznie nie jest prowadzona taka działalność).
• System opieki nad chorym
• Działalność wychowawczą dzieci i młodzieży
• Obozy dla dzieci niepełnosprawnych- opiekują się tam nimi rówieśnicy (licealiści). Niestety rzadko występuje to zjawisko z powodu braku sponsorów. Obozy są organizowane raz w roku i przynoszą bardzo dobre efekty wychowawcze.
• Szkolne koła (15 osobowe)
• Szkolenia medyczno- sanitarne (dawniej za darmo, dziś trzeba opłacać instruktorów, więc jest mało chętnych). PCK wydaje po szkoleniu certyfikaty UE.
• Działalność w przypadku kataklizmu lub katastrofy: zorganizowanie transportu i paczek (w 1997 roku podczas powodzi dzięki PCK pomoc otrzymało tysiące ludzi, dzięki ofiarności mieszkańców Leszno było na 14 pozycji w kraju).
• Działalność oświatowo- zdrowotną- klub „Wiewiórka” – głównie działalność w szkołach
• Działalność opiekuńczą- odwiedzanie przez SIMÓW (młodzież działająca w PCK) dzieci w szpitalu dziecięcym.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

PCK jest jedyną taką organizacją. Składa się z:
• Zarządu Głównego w Warszawie
• Zarządu Okręgowego składającego się z ośmiu osób.
• Zarząd Rejonowy w tym przypadku w Lesznie.
• Rady Reprezentantów
• Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi
• Młodzieżowej Rady Rejonowej
• Podstawowych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża (przy zakładach pracy i szkołach)
• Kół Honorowych Dawców Krwi- osoby dorosłe i młodzież. (Członkostwo: dorosły 20 zł, młodzież 2zł).
• Kół Akademickich

4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Nie można ująć dokładnie praw i obowiązków pracowników, gdyż to zależy od danej sytuacji (w przypadku niesienia pomocy pracownicy/ działacze pracują po 20 h na dobę). Jednym słowem są zachowane.

5. JAK UZYSKAĆ POMOC W PCK?

Placówka nie dysponuje środkami finansowymi ani materialnymi, by dawać potrzebującym. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy dajemy mu wskazówki, wysyłamy w zaprzyjaźnione z nami miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.

6. FORMY PIERWSZEGO KONTAKTU Z POTRZEBUJĄCYM.

Placówka działa na znak potrzebującego lub działaczy, którzy zgłaszają problem.

7. OCENA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:

Działania historyczne PCK są nieocenione, wysoka oświata zdrowotna, podczas wojny organizacja działała pełną parą. Instytucja bardzo dobrze organizuje pomoc w przypadku zagrożenia (np. wojny, powodzi).
Dziś placówka funkcjonuje dostatecznie. Lecz dużo zależy tu od ludzi, którzy działają w PCK, by działali bezinteresownie, otwierali się na pomoc innym ludziom. Dużym plusem PCK są organizowane obozy dla dzieci niepełnosprawnych, stało się to już tradycją i jest to dużym sukcesem. PCK jest prekursorem tych obozów.

8. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

Plan podstawowy- mieć środki finansowe na minimum działalności placówki (pieniądze na bieżące rachunki)
Plan organizacyjny-
- doprowadzić do płynnej działalności PCK.
- rozszerzać działalność Honorowego Dawcy Krwi wśród młodzieży, by uczyli się bezinteresownie pomagać ludziom.
- dalsze organizowania obozów dla dzieci niepełnosprawnych (30 osobowych), znalezienie finansów. Podtrzymywanie form kontaktów z osobami niepełnosprawnymi (30-60 nowych uczniów).
- prowadzenie szkoleń medyczno-sanitarnych (brakuje pieniędzy, lecz może zakłady pracy zdecydują się szkolić swoich pracowników).

freeklady

Podobne prace

Do góry