Ocena brak

Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej

1918 - 1925

- bliskie stosunki z Francją, która chciała zainwestować kapitał

1921r. Sojusz, w którym Francja gwarantuje bezpieczeństwo

- Ententa zatwierdza polskie granice (1923r.)

- 1925r. Układ w Locarno o nienaruszalności granic. Niemcy ogłaszają wojnę celną z Polską. (Import węgla z Polski, gdyż Niemcy uważały, że dla nich zamyka się rynek zewnętrzny).

1926 - 1938

- po zamachu Piłsudskiego próba wprowadzenia "polityki równowagi" Moskwa - Warszawa - Berlin.

- 1928r. Polska podpisuje traktat potępiający wojny jako środek rozstrzygania sporów

- 1932r. Układ o nieagresji ze Związkiem Radzieckim

- 1934r. Układ o nieagresji z Niemcami

"Deklaracja o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach z Niemcami", początek zbliżenia obu państw.

- 1937r. Polska podpisuje z Francją układ handlowy.

Deklaracja polsko-niemiecka o zapewnieniu praw mniejszości narodowych

- od 1938r. Zachwianie polityki równowagi. W marcu rząd polski wysyła na Litwę ultimatum w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych i sąsiedzkich - Litwa zgadza się bo Niemcy zajmują Austrię.

- 30 września 1938r. Żądanie oddania Zaolzia (Śląsk Cieszyński) 2 października wkroczenie wojsk polskich.

- 24. 10. minister von Ribentrop wysuwa żądania pod adresem Polski:

- włączenie Gdańska do Rzeszy

- zgoda na budowę eksterytorialnej linii kolejowej na Pomorzu

- Polska miała przystąpić do paktu Berlin - Rzym - Tokio

Rząd polski nie poinformował społeczeństwa.

1939

- 21 marca rząd niemiecki wysuwa kategoryczne żądania

- 31 marca oficjalnie w Sejmie minister spraw zagranicznych Beck przedstawia żądania społeczeństwu - odmowa

- 6 kwietnia Wielka Brytania składa oświadczenie gwarantujące pomoc w utrzymaniu niepodległości, później Francja

- 28 kwietnia Niemcy wypowiadają pakt o nieagresji

- 5 maja w Sejmie przemówienie Becka

- 23 sierpnia pakt Ribentrop - Miłotow oficjalnie o nieagresji, rzeczywiście plan podziału Polski.

- 25 sierpnia w Londynie polsko - angielski układ o wzajemnej pomocy w razie agresji Niemiec.

- 26 sierpnia Hitler odwołuje atak, przesuwa na 1 września

- 29 sierpnia Polska po interwencji dyplomatycznej Anglii i Francji odwołuje powszechną mobilizację. 30 września ponownie

- 31 września Niemcy wysuwają ultimatum

- miasto Gdańsk do Rzeszy

- korytarz - komisja, która usunie władze polskie

- prowokacja gliwicka

II WOJNA ŚWIATOWA

Polska miała przygotowany plan ataku na Związek Radziecki i plan obrony na wypadek wojny z Niemcami.

Niemcy miały plan prowadzenia wojny totalnej:

- zniszczenie sił zbrojnych

- wyniszczenie narodu

- zniszczenie gospodarki i kultury

- łamali konwencje haską i genewską - grabieże, ludobójstwo

Kampania wrześniowa dzieli się na trzy etapy:

v bitwy graniczne

od 1 do 6 września

- atak na Westerplatte - major gen. Sucharski

- kap. Dąbrowski

po 7 godzinach mieli otrzymać pomoc, bronili się 7 dni. Sucharski postanowił poddać Westerplatte.

12 września w Abvill Anglia i Francja odmawiają pomocy Polsce.

W pierwszym okresie inicjatywa walki po stronie Niemiec. Klęski Polaków.

6 września marszałek Śmigły wydaje rozkaz o wycofaniu się wojska na linię Wisły i Sanu.

v działania wewnątrz kraju

od 7 do 17 września

7 września - poddanie Westerplatte

8 września - Niemcy pod Warszawą

7 - 10 września bitwa w obronie Wizny. 720 polskich żołnierzy walczyło z dywizją pancerną.

9 - 20 września największa bitwa wrześniowa (armia Pomorze i Poznań) bitwa pod Bzurą. Początkowo zwycięska, ale ostatecznie klęska.

12 września Niemcy podchodzą pod Lwów.

13 września Śmigły daje rozkaz odwrotu i przedostaje się na granicę z Rumunią.

14 września na teren wsch. Polski, Białorusi i Litwy weszła Armia Czerwona (głosiła, że Rosjanie biorą pod obronę braci, aby ich wspomagać przed Niemcami).

- realizacja II tajnego punktu Ribentrop - Miłotow.

17/18 września prezydent, rząd i naczelny wódz Edward Śmigły przekraczają granicę rumuńską. Podpisanie prawa tranzytu - przejścia przez Rumunię.

- Śmigły zostaje internowany

- Mościcki nadawał przez radio rumuńskie promienne przemówienia do walczących Polaków. Niemcy zagroziły Rumunii odebraniem suwerenności.

- Podpisanie z Francją prawa pobytu i funkcjonowania - w momencie przybycia do Francji możliwość utworzenia rządu, pobytu, życia, aby została zachowana ciągłość władzy państwowej

- 30 września w Paryżu utworzono rząd na emigracji. Naczelny wódz - premier - gen. Sikorski

- prezydent Mościcki gdy został internowany musiał ogłosić swojego następcę. Gen. Bolesław Bieniawa - Długoszewski

Francja nie wyraziła zgody, ponieważ Długoszewski był przez pewien czas ambasadorem w Rzymie - państwo osi.

Prezydentem zostaje Władysław Raczkiewicz.

v III Faza

od 18 września do 5 października

- ostatnie walki

8 września wojska niemieckie pod Warszawą

- 18 do 27 pod Tomaszowem Mazowieckim

- 22 września obrona Lwowa przed Niemcami

- 27 września ostateczny szturm na Warszawę

- 28 września kapitulacja Warszawy. Stefan Stażyński - prezydent Warszawy zostaje rozstrzelany

- 29 września kapituluje twierdza Modlin (oficerowie nie chcieli trafić do niewoli, popełniali samobójstwa)

- 2 października - zdobycie Helu

- 5 października kończy się ostatnia bitwa polskiego września. Bitwa pod Kockiem.

Podobne prace

Do góry