Ocena brak

Polska pierwszych Piastów - PAŃSTWO MIESZKA I

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Historycznie pierwszym królem Polski był Mieszko I. Jednak w kronice Galla Anonima jest zapisane, że Mieszko miał poprzedników, którzy panowali w Gnieźnie, a byli to: Siemowit syn Piasta, Leszek i Siemomyśl. Polanie podporządkowywali sobie ziemie innych plemion w drodze podbojów, ale nie wiadomo, czy te ziemie podbił Mieszko I, czy jego przodkowie. W momencie chrztu Polskie ziemie obejmowały część Pomorza, Kujawy, Mazowsze i Wielkopolskę. W 972 r. Po bitwie pod Cedynią do Polski włączone zostało Pomorze Zachodnie. Na krótko przed śmiercią Mieszka (ok. 990 r.) do Polski został przyłączony Śląsk, a po jego śmierci ziemie Wiślan z Krakowem.

W 965 r. Mieszko zdecydował się na przymierze z Czechami i na małżeństwo z Czeską księżniczką Dobrawą. W 966 r. Odbył się Chrzest Polski. Decyzja ta była bardzo ważna dla Polski ponieważ mogła ona zapewnić państwu miejsce wśród państw Europy chrześcijańskiej, zabezpieczyć je przed przymusową chrystianizacją, a także doprowadzić do wewnętrznego zespolenia, ponadto Mieszko I zyskał równość wśród innych władców. Na początku chrzest przyjęli tylko książę i jego otoczenie, natomiast chrystianizacja trwała jeszcze kilka wieków. Pierwszym biskupem Polski został Jordan w 968 r., rezydujący w Poznaniu.

Podobne prace

Do góry