Ocena brak

POLSCY KRONIKARZE I ICH DZIEŁA

Autor /skoczek Dodano /05.03.2011

−  „Kronika Polska” Galla Anonima

−  „Kronika Wielkopolska” Gocława Baszka XIII w. (zawiera daty,  występuje narracja historyczna - przyczynowo-skutkowa)

−  „Kronika Janka z Czarnkowa” (fikcyjne za Kazimierza Wielkiego)

−  „Kronika Wincentego zwanego Kadłubkiem”  XIII w. (parta na fantastycznych zmyśleniach, opis zwycięskiej bitwy legendarnych władców polskich z Juliuszem Cezarem, Kadłubek chciał uświetnić naszą przeszłość narodową)

−  „Kronika Jana Długosza”  XV w. (opis dziejów państwa polskiego do XV wieku, opis konfliktu polsko-krzyżackiego)

Podobne prace

Do góry