Ocena brak

Położenie przełyku

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

W zwykły m ustawieniu głowy przełyk rozpoczyna się u góry ku tyłowi od chrząstki picrścieniowatcj krtani na wysokości 6 kręgu szyjnego. U dołu kończy się na wysokości kręgu piersiowego 10 lub 11  (zależnie od położenia ciała i fazy oddechu) łącząc się z wpustem żołądka. W rzucie na przednią ścianę klatki piersiowej miejsce to leży na poziomie podstawy wyrostka mieczykowatego nieco na lewo od linii pośrodkowej. Odróżniamy: i) część szyjną przełyku, która ciągnie się w dolnym odcinku szyi od chrząstki picrścieniowatcj do poziomu wcięcia szyjnego mostka (na granicy 2 i 3 kręgu piersiowego), 2) część piersiową przebiegającą przez śród-piersie tylne klatki piersiowej wzdłuż całej jej długości i dalej przez rozwór przełykowy przepony oraz 3) krótką część brzuszną (średnio około 1—3 cm długości), zawartą między przeponą a żołądkiem. Długość części brzusznej jest zmienna w zależności od położenia przepony i postawy ciała. Wpust żołądka może sięgać aż do rozworu przełykowego, a wtedy części brzusznej przełyku w ogóle nie ma; natomiast np. w położeniu ciała na grzbiecie żołądek opada głębiej z lewej strony kręgosłupa i część brzuszna przełyku wydłuża się.

Podobne prace

Do góry