Ocena brak

Położenie, obszar, granice polski – podział administracyjny

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

1.Położenie : polska położona jest:

 • na półkuli północnej i wschodniej

 • w środkowej Europie

 • na szlakach komunikacyjnych państw europejskich ( z zachodu na wschód)

 • między Karpatami a Bałtykiem

 • w dorzeczu Wisły i Odry

 • w środkowej części niżu europejskiego ( 91% powierzchni zajmują niziny

 • na pograniczu dużych jednostek geologicznych Europy ( platformy wschodnioeuropejskiej i młodszych struktur )

 • w strefie ścierania się klimatu morskiego i kontynentalnego

 • polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego ( określanego według czasu słonecznego południka 15 st. Długości geograficznej wschodniej – czas zimowy)

Matematyczne położenie określają współrzędne geograficzne skrajnych punktów.

na północ – przylądek Rozewie- 54 50 szer. geogr.płn

na południeszczyt Opołonek – 49 00 szer. geogr.płn.

na zachód – kolano Odry k .Cedyni – 14 00 dł. geogr.wsch.

na wschód – kolano Bugu k.Horodła – 24 08 dł. geogr. wsch.

Rozciągłość terytorium Polski:

 • rozciągłość południkowa - z północy na południe – 5 50 ; 649 km.

 • rozciągłość równoleżnikowa - z zachodu na wschód – 10 01 ; 689 km

2.Obszar Polski

Terytorium państwa polskiego zmieniło się wielokrotnie w ciągu dziejów. Zawsze jednak obejmowało obszary położone w dorzeczu Warty i Wisły, pomiędzy Karpatami a Bałtykiem .Współczesne terytorium polski zostało wyznaczone w wyniku ustaleń zwycięskich mocarstw po drugiej wojnie światowej. Granice polski zostały przesunięte na północ i zachód – północna po Bałtyk, Warmię i Mazury, zachodnia aż po Odrę i Nysę Łużycką, wschodnia na linię środkowego Bugu. Przyłączono do Polski tzw. Ziemie Odzyskane . do Polski należy również , pas wód terytorialnych .Obecny obszar Polski wynosi 312 685 km kw. ma kształt zbliżony do koła , którego geometryczny środek leży na północny zachód od Łodzi.

W Europie większą powierzchnię mają :Rosja, Ukraina, Francja, Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Finlandia, Norwegia

3.Granice Polski

Długość granic Polski po II wojnie światowej, - łączna – 3582 km w tym: 

a) lądowych: 3054 km

 • z Czechami – 790 km

 • ze Słowacją – 539 km

 • z Ukrainą – 529 km

 • z Niemcami – 467 km

 • z Białorusią – 416 km

 • z Rosją – 210 km

 • z Litwą – 103 km

b) morskich : 528 km

4.Podział administracyjny

W 1946 r. w wyniku podziału administracyjnego kraju powstało 14 województw oraz 2 wielkie miasta: Warszawa i Łódź .Województwa dzieliły się na powiaty, których było 299, w tym 29 grodzkich, utworzonych w dużych miastach. Gmin było ponad 3tyś.

W 1950 utworzono dalsze 3 województwa. Łącznie było ich 17 oraz 2 miasta wydzielone – Warszawa i Łódź.

W 1975 zlikwidowano powiaty i zmieniono strukturę podziału administracyjnego państwa – z trójstopniowego na dwustopniową. Utworzono 49 województw.

Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono nowy , trójszczeblowy podział administracyjny kraju oparty na gminach, powiatach i województwach. Obecnie jest 16 województw.

Do góry