Ocena brak

Położenie jajnika

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Położenie jajnika jest bardzo zmienne, jednak w warunkach prawidłowych w pionowej postawie ciała jajnik układa się w ten sposób, że jego długa oś przebiega skośnie pionowo z góry ku dołowi, od strony bocznej do przyśrodkowej i nieco od tyłu do przodu. Długie osie obu jajników zbiegają się więc ku dołowi, do przodu i przyśrodkowo. W poziomym położeniu ciała na grzbiecie układają się one prawie poziomo. W pionowej postawie koniec maciczny jajnika leży niżej, bardziej przyśrodkowo i do przodu od górnego końca jajowodowego. Powierzchnia przyśrodkowa skierowana jest nieco ku tyłowi, powierzełmia boczna przylegająca do ściany miednicy skierowana jest trochę do przodu. Brzeg krezkowy jest brzegiem przednim zwróconym nieco ku górze i przyśrodkowo, brzeg wolny jest brzegiem tylnym zwróconym trochę ku dołowi i bocznie.

Powyższe położenie jajnika dotyczy stosunków u kobiety dorosłej. U noworodka, zw łaszcza w przypadkach kiedy jajnik nie przekroczył jeszcze wejścia miednicy, nie opuścił się jeszcze poniżej kresy granicznej, długa oś jajnika przyjmuje położenie bardziej skośnie czołowe.

Podobne prace

Do góry