Ocena brak

Położenie chłopów poddanych (XI - XIV wiek)

Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012

 

 • Zależność chłopa od pana:

 • prawo własności pana do osoby chłopa

 • prawo własności pana do ziemi chłopa

 • pan feudalny, obdarzony immunitetem, posiadał wobec chłopa uprawnienia władzy publicznej:

 • sądowniczą

 • policyjną

 • wojskową.

 • Powinności chłopów sprowadzały się do 3 rodzajów renty feudalnej:

 • pańszczyzny, tj. uprawy ziemi, zarezerwowanej bezpośrednio dla dworu

 • danin w naturze

 • danin w pieniądzu

 • a także czasami prekariów (aide)*.

 • Większość powinności wywodziła się z tytułu dzierżenia ziemi należącej do pana. Jednak chłopi zależni osobiście płacili:

 • specjalne daniny rekognicyjne**,

 • wnosili opłaty za małżeństwo,

 • oddawali część spadku po zmarłej głowie rodziny,

 • wnosili opłaty za dziedziczenie, np. różne w zależności od stopnia pokrewieństwa i praw do przejęcia spadku.

*Prekaria (aide, Bede)- obowiązek udzielania przez wasalów pomocy seniorowi będącemu w potrzebie, spychany na ogół na poddanych. W zasadzie niekiedy sprowadzał się do roli podatku.

**danina rekognicyjna- niewielka danina, oddawana jako dowód uznania zależności.

 • Chłopi zobowiązani byli także do wywiązywania się z banalitetów, czyli obowiązku odpłatnego korzystania z różnych urządzeń wybudowanych na terenie włości.

 

Oficjalna ideologia kościelna została wyrażona w podziale społeczeństwa bp Laonu Adalberona w I poł. XI w. na:

pracującyh (chłopi)

walczacych (rycerzy)

modlących się za nich (duchowieństwo).

Podobne prace

Do góry