Ocena brak

POLOWANIE

Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013

POLOWANIE — „tropienie, ściganie, strzelaniei łowienie sposobami dozwolonymi zwierzynyżywej, zmierzające do wejścia w jej posiadanie"(wg ustawy z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli,ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim),praktycznie — wszelkie czynności mającena celu zabicie zwierzyny przy użyciu bronimyśliwskiej. Polować może tylko myśliwy mającyzezwolenie na broń myśliwską, legitymacjęPolskiego Związku Łowieckiego oraz zezwoleniezarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.Rozróżniamy polowania z b i o r owe , w tympolowania pędzeniami w polu, wodne, leśne nazwierzynę drobną, leśne na zwierzynę grubą,z psami na dziki, z -^fladrami, oraz polowaniai n d y w i d u a l n e , a więc polowanie na deptaka(pomyka), na czatach (zasiadka), z podchodu,po tropie, z podjazdu, na wabia i inne (z psaminorowcami, z fretką, z puchaczem). Wspomnianaustawa zawiera szereg przepisów regulującychpolowanie. Na przykład nie wolno strzelać w odległościmniejszej niż 100 m od zabudowańmieszkalnych i mniejszej niż 500 m od miejsczebrań publicznych w czasie ich trwania; niewolno strzelać do zwierzyny z broni i amunicjiwojskowej, używać sztucznego światła, granatów,trutek, środków odurzających, lepów', wnyków,samostrzałów, dołów, ostrokołów, żelaz, sidełi pułapek; nie wolno polować z fladrami nazwierzynę płową itp. Niezależnie od tego MinisterLeśnictwa i Przemysłu Drzewnego ustalacorocznie okresy, w których wolno polować naposzczególne gatunki (tzw. okresy polowańi czasy ochronne).

Podobne prace

Do góry