Ocena brak

POLONAIS, LE. Journal des interets de la Pologne, miesięcznik

Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012

POLONAIS, LE. Journal des interets de la Pologne (od 1835 podtyt.... de l'Europe), miesięcznik, wyd. nieregularnie w Paryżu poł. 1833-poł. 1836 z inicjatywy Tow. Lit. (—» Towarzystwo Hist.-Lit. w Paryżu), red. przez W. Platera (z C. Platerem i J. Straszewiczem), mający na celu obronę i propagowanie sprawy pol. na forum międzynarodowym. Niezgodnie z projektem Mickiewicza (prwdr. w t. 4 Dzieł 1868), który miał być pierwotnie redaktorem, pismo, w teorii neutralne politycznie, w praktyce reprezentowało stanowisko Hotel Lambert. Wśród współ -pracowników byli A. J. Czartoryski, K. B. Hoffman, B. Jański, J. U. Niemcewicz, S. Witwicki, z cudzoziemców P. Ballanche, Ch. de Montalembert. Główny nacisk położony został na kwestie polit., jednakże zamieszczano również tłum. utworów lit. (Niemcewicza, S. Garczyńskiego) i recenzje. Przede wszystkim eksponowano twórczość Mickiewicza: tu ukazały się pierwsze przekłady (Świtezianki, Farysa, Do matki Polki, fragm. II i IV cz. Dziadów) oraz omówienia Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, III cz. Dziadów, Pana Tadeusza, a także przedr. napisanej 1833 dla Societe de Civilisation odezwy o utworzenie biblioteki dla Polski. Przypisany przez A. Lewaka (1922) Mickiewiczowi art. w P. został 1936 przyznany dowodnie przez S. Pigonia W. Grzymale.

S. PIGOŃ Czy to Mickiewicz? Kto jest autorem artykułu „ O Cerkwi rosyjskiej"?, w: Zawsze o Nim, Wr. 1960 (prwdr. 1936); J. K. SELL „Le P. , „Przegl. Hum." 1958 nr 5; M. DERNAŁOWICZ Od „Dziadów" części trzeciej do „Pana Tadeusza", W. 1966.

Podobne prace

Do góry