Ocena brak

POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość)

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość) (gr. polys = liczny + typos = odbicie, obraz) ang. polytypic (= politypiczny); fr. polytypisme; nm. polytypisch (= politypiczny)

W filozofii biologii: właściwość pojęć biologicznych odmienna od ich to—> mo-notypiczności; dana klasa indywiduów jest wielotypowa w relacji do pewnego zbioru cech wtedy, gdy każde indywidu­um z tej klasy posiada wiele cech z tego zbioru i każda cecha z tego zbioru przy­sługuje wielu indywiduom z tej klasy. Politypiczność jest charakterystyczną ce­chą pojęć, którymi posługujemy się przy formułowaniu praw biologicznych. Poli­typiczność pojęć biologicznych wiąże się ściśle z ich —> relacyjnością, funkcjonalnością i -> historycznością (3b) i decydu­je o autonomiczności biologii (—> autono­mia /5/). Metodologiczne opracowanie tych pojęć pochodzi od M. O. Becknera (1959).

Do góry