Ocena brak

Polityka zagraniczna III Rzeszy do 1939 r.

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

 

Obejmując (30 I1933 r.) urząd kanclerza Adolf Hitler od razu przystąpił do realizacji głoszonych przez siebie poglądów. Z ogromną determinacją dążył zatem przede wszystkim do przekreślenia postanowień traktatu wersalskiego. Rzesza wystąpiła więc z Ligi Narodów (1933) i od razu zaczęła na dużą skalę rozbudowywać siły zbrojne. Hitler chciał widzieć Rzeszę wielką, a przede wszystkim zdobyć dla Niemców „przestrzeń życiową”.

Wprowadzony został obowiązek powszechnej służby wojskowej (1935 r.). Politykę zdobywania nowych terenów rozpoczęło zajęcie (po plebiscycie) obszaru Saary (1935 r.). Następnie, 7 III 1936 r. wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii, która w myśl ładu wersalskiego miała być zdemilitaryzowana. W tym samym roku Berlin zawarł z Japonią (tzw. Pakt Antykominternowski) i podpisał układ o przyjaźni z Włochami (25X).

Te wszystkie układy pozwoliły Hitlerowi uprawiać agresywną politykę zagraniczną. 12 III 1938 z zaskoczenia wchłonął on Austrię (Anschluss), a we wrześniu, przy zgodzie Londynu, Paryża i Rzymu oderwał od Czechosłowacji Sudety.

W końcu 1938 r. wysunął żądania pod adresem Polski (Gdańsk miał wrócić do Rzeszy, miała być zbudowana eksterytorialna autostrada przez polskie Pomorze). 15 III 1939 r. rozbił Czechosłowację, tworząc z Czech protektorat niemiecki, Słowakom pozostawiając jednak formalną niepodległość. 21III, zabrano Litwie port - Kłajpedę.

Od wiosny 1939 r. rozpoczął tajne negocjacje ze Stalinem, których rezultatem było podpisanie paktu Ribbentrop - Mołotow. Układ ten był wymierzony w Polskę, a jego skutkiem było dokonanie 28 IX faktycznego rozbioru terytorium II RP.

Tak więc Hitler zmienił środki realizujące jego politykę zagraniczną. Od szantażu, nacisków przeszedł do używania siły i agresji.

Podobne prace

Do góry