Ocena brak

Polityka zagraniczna Hitlera w latach 1933 - 1939

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

 

30 I 1933 Hitler został kanclerzem Niemiec i w stosunkowo krótkim czasie wprowadził w Niemczech dyktaturę swojej partii (NSDAP), a w 1934, po śmierci prezydenta Hindenburga, stał się Wodzem - Fuhrerem Niemiec. W polityce zagranicznej Hitler realizował plan przedstawiony w „Mein Kampf”, a więc m. in. dążył do zdobycia dla narodu niemieckiego (rasy panów - Herrenvolk) przestrzeni życiowej (Lebensraum).

Początkowo czynił to bardo delikatnie, z biegiem czasu w sposób bardziej bezwzględny. Przejęcie władzy przez Hitlera oznaczało ochłodzenie stosunków niemiecko-radzieckich. W Niemczech uważnie obserwowano zbliżenie polsko - radzieckie. Chcąc je osłabić Hitler doprowadził do podpisania, w I 1934, deklaracji o niestosowaniu przemocy z Polską.

W 1935 Niemcy przystąpiły do odbudowy swych sił zbrojnych, łamiąc postanowienia traktatu wersalskiego (28 VI 1919). „Papierowe protesty” Hitler zignorował i uaktywnił się na arenie międzynarodowej, angażując Niemcy w hiszpańską wojnę domową (1936-39) i dokonując 12 III 1938 aneksji Austrii.

Posunięcie to wymagało porozumienia z dyktatorem Włoch Mussolinim (X 1936), który obawiał się o zamieszkały przez tysiące Niemców włoski pd. Tyrol. Właśnie te obawy były powodem sprzeciwu Włoch wobec próby przejęcia przez faszystów władzy w Austrii w 1934.

W XI 1936 Niemcy i Japonia podpisały pakt antykominternowski (6 XI 1937 przystąpiły do niego Włochy) określający zasady współpracy w zwalczaniu komunizmu. W ten sposób zaczął się kształtować blok - Oś „Rzym- Berlin-Tokio”, który będzie współpracować w czasie II wojny światowej. Pakt antykominternowski nie był jeszcze układem wojskowym. Jednak pakt stalowy z 22 V 1939 (Niemcy-Włochy) już miał taki charakter.

Polityka appeasementu uprawiana przez państwa zach. doprowadziła do Monachium, gdzie zdecydowano o oddaniu Hitlerowi czeskich Sudetów, co stało się jedynie wstępem do aneksji Czechosłowacji1.

Kolejnym obiektem żądań Hitlera stała się Polska, ale jej zdecydowana odmowa zyskała wsparcie państw zach., które popierając Polskę wskazywały ją jako pierwszy cel do zaatakowania, albo rzeczywiście zamierzały zerwać z dotychczasową polityką appeasementu (najbliższa przyszłość miała wykazać, że chodziło o pierwszą możliwość). W każdy razie Hitler musiał liczyć się z interwencją Zachodu i wojną na dwa fronty.

W tej sytuacji zdecydował się odpowiedzieć na radzieckie propozycje współpracy, ale teraz to Stalin mógł dyktować warunki, gdyż o jego względy zabiegały również Anglia i Francja - wybrał Niemcy. 23 VIII 1939 podpisany został pakt Ribbentrop-Mołotow (Hitler-Stalin), dzielący Europę Środkowo -Wsch. na strefy wpływów.

1 IX 1939 Niemcy dokonały napaści na Polskę i rozpoczęły tym samym II wojnę światową.

Podobne prace

Do góry