Ocena brak

Polityka wewnętrzna III Rzeszy do 1939

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

 

Politykę wewnętrzną III Rzeszy wyznaczyła ideologia głoszona przez Adolfa Hitlera. Od początku sprawowania swojego urzędu zaczął on budować państwo totalitarne, faszystowskie; takie, w którym jednostka jest podporządkowana państwu. Zlikwidowano wolność słowa i zgromadzeń.

Wyeliminowano inne (poza hitlerowską) partie polityczne; na scenie pozostała tylko NSDAP. Hitler wyeliminował także rywali wewnątrz partii, gdy 30 VI 1934 r. dokonano na nich mordu (tzw. „noc długich noży”). Wzmocnił kontrolę nad armią i rozbudował policję. W ten sposób Rzesza zmieniła się w państwo policyjne. Strach i terror były elementami polityki. Niewygodnych przeciwników osadzano w obozach koncentracyjnych.

Jednocześnie na początku swojego premierostwa - dla zwiększenia prestiżu - Hitler zawarł konkordat z Rzymem (20 VII 1933). Rolę kościoła Hitler starał się ograniczyć tylko do celów religijnych, eliminował zaś z wpływów na inne dziedziny życia.

Zgodnie z głoszonymi w swojej książce poglądami Hitler od początku prowadził politykę eksterminacji Żydów; do okrutnych prześladowań doszło 7 XI 1938* r. w tzw. „noc kryształową” kiedy to na całym terytorium Niemiec urządzono pogrom Żydów.

Politykę gospodarczą Hitler przestawił na tory produkcji zbrojeniowej. Ogólnie, polityka wewnętrzna zmierzała do przekształcenia tego państwa z republiki w państwo totalitarne i podporządkowane agresywnym celom polityki zagranicznej.

Podobne prace

Do góry