Ocena brak

Polityka okupacyjna aliantów zachodnich wobec Niemiec

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Podział stref okupacyjnych pod względem demograficznym i potencjału ekonomicznego na kraje ( landy ), nowe granice nie pokrywały się z historycznym. Jeden land nie mógł być na tyle silny aby zdominować pozostałe jak niegdyś Prusy. Formuła państwa:

  • USA optowało za państwem federalnym na wzór amerykański,

  • Francja za konfederacją lub federacją,

  • GB za zdecentralizowanym państwem unitarnym, lub scentralizowanym federalnym.

Do prowadzenia jednolitej polityki okupacyjnej powołano Sojuszniczą Radę Kontroli (SRK), która miała podejmować decyzje jednomyślnie. ZSRR często korzystała z prawa veto.

a) W Poczdamie przyjęto, że intencją sojuszników nie jest zniszczenie narodu niemieckiego, lecz przebudowanie jego życia aby funkcjonowało w warunkach demokracji i pokoju – 5 x DE ( dekartelizacja, demokratyzacja, decentralizacja, denazyfikacja, demilitaryzacja ) W tym celu postanowiono:

  • zupełnie rozbroić i zdemilitaryzować Niemcy

  • zniszczyć wojskowe , paramilitarne i nazistowskie organizacje,

  • zlikwidować przemysł wojenny,

  • uchylić ustawodawstwo hitlerowskie,

  • ukarać przestępców wojennych,

  • zdecentralizować ustrój polityczny,

  • usunąć członków partii nazistowskiej z wszelkich urzędów i odbudować demokratyczne struktury państwowe

b) Podkreślanie ekonomicznej roli okupacji, USA stara się podnieść gospodarkę Niemiec „na nogi”

c) Demilitaryzacja znacznie wolniejsza niż w wschodnich, tworzenie oddziałów pomocniczych, w które składały się z wielu profaszystowskich grup. W 1946r oddziały pomocnicze zostały rozwiązane pod presją ZSRR.

d) Denazyfikacja – w strefie francuskiej przeprowadzona dość szybko i gruntownie. W strefie USA i GB raczej tylko powierzchownie. W tych dwóch strefach schroniło się najwięcej nazistów. Zaledwie niewielki odsetek zagorzałych nazistów została uznana za winnych. Co powodowało, że często normalnie funkcjonowali w życiu publicznym – w s. USA 43% aparatu sprawiedliwości było opanowane przez nazistów, w s. GB – 35%. W policji było jeszcze gorzej. Amerykanie nie wykorzystali w skuteczny sposób kartotek NSDAP, które udało im się zdobyć. Przeprowadzili tzw. rejestrację ludności, która okazała się mało skutecznym narzędziem do wyłapywania nazistów. Sam amerykański generał Lucius Clay łagodził niektóre wyroki wydawane zbrodniarzom. Łącznie w trzech strefach okupacyjnych postawiono przed sądem 12 457 osób, skazano 6100, w tym na śmierć 9.

e) Międzynarodowy Trybunał Wojskowy (08.VIII.1945)– alianci chcieli procesów w trybie administracyjnym, ostatecznie ulegli ZSRR, które domagało się sądów międzynarodowych. Dla aliantów w tych procesach najważniejsza była kwestia łamania praw człowieka.

g) Demokratyzacja

h) Dekartelizacja – nie zrealizowano postanowień SRK w sprawie dekartelizacji i reformy rolnej. Ostatecznie w 1947r USA i GB odmówiło konfiskaty majątku wielu firm ( w tym I.G.Farbenindustrie, które dostarczało gaz do obozów zagłady) . Dekartelizację zastąpiono zakazem „zbytniej koncentracji niemieckiej mocy ekonomicznej”. Co oznaczało nadzór i tylko częściową reorganizację wielkich koncernów. Jednocześnie zaczął do niech napływać wielki kapitał amerykański wspierany przez francuski i brytyjski.

i) Reperacje – USA i GB przejęły wszystkie rezerwy złota niemieckiego i aktywa zagraniczne, większą część handlowej floty niemieckiej, znaczną liczbę patentów, wynalazków i urządzeń. Co łącznie z dobrami przejętymi przez F miało wartość 20 mld dol.

Podobne prace

Do góry