Ocena brak

Polityka ładu gospodarczego

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

Krajowe typy ładu są kształtowane pod wpływem Unii Europejskiej. Te struktury charakteryzuje wysoki poziom podziału pracy , ład gospodarczy obejmuje wiele elementów składowych. Na niego składają się :

  • mechanizmy koordynacyjne

  • regulacje prawne

  • motywacje podejmowanych decyzji

  • instytucje

Określają one strukturę i funkcjonowanie gospodarki narodowej. Dział polityki gospodarczej, który obejmuje ten obszar nazywamy polityką ładu gospodarczego. Mamy do czynienia z różnymi typami ładów, które kształtują aktywność ekonomiczną w sposób:

  1. scentralizowany

  2. zdecentralizowany

Dochodzi do koordynacji aktywności ekonomicznej uczestników rynków, dokonuje się eksport i tą koordynacje nadzoruje mechanizm rynkowy, rynek ocenia aktywność poszczególnych jego uczestników i akceptuje je lub nie. Jeżeli tak się nie dzieje, przedsiębiorstwo ponosi straty. Dlatego ważne znaczenie ma przewidywanie tzw. uznanie przez rynek danej rzeczy za przydatne do dalszej działalności tzn. czy pozwoli na osiągnięcie określonej pozycji i rozwój. Przedsiębiorstwo poddane jest weryfikacji rynkowej co powoduje przymus ekonomiczny polegający na tym, że przedsiębiorca musi stosować postęp techniczny bo konkurencja spowoduje jego wyeliminowanie z rynku.

Koordynacja exante dokonywana za pośrednictwem centralnego planowania, wyzwala to zróżnicowane motywacje, rynkowy ład wyzwala silne motywacje na postęp. Gospodarka scentralizowana raczej już nie powróci, możemy spotkać tylko niektóre jej elementy. Gospodarka scentralizowana wiąże się z centralizacją decyzji. Mamy do czynienia z monocentrycznym typem władzy. Te zadania maja charakter obligatoryjny. Taką gospodarkę nazywamy nakazowo rozdzielczą. Centrum nie jest w stanie zapewnić równowagi. W gospodarce centralnie planowanej centrum nie miało prawdziwej informacji ponieważ:

  • wykonawcy zadań nie byli zainteresowani przekazywaniu wyższym szczeblom prawdziwych informacji . Organ centralny potrzebował informacji oddolnej i w związku z tym mieliśmy do czynienia z mechanizmem, który zniekształcał informację. Organ centralny usiłował ją zdobyć, wówczas zmniejszał przedziały, nie wiedział ile środków potrzeba do wykonania zadania. Dlatego stwierdzono, że w tej gospodarce występuje bałagan i nierównowaga (popyt przewyższa popyt). Podaż była ograniczona, a koordynacja exante okazała się fikcją. Dobrym dyrektorem był ten , który załatwił wyższe przydziały. W tej gospodarce nie było bezrobocia, bo uważano ,że socjalizm bezrobocie znosi, dyrektor nie musiał dostosowywać poziomu do faktycznych potrzeb. Skutkiem było bezrobocie ukryte, zatrudniano, ale nie pracowali.

System scentralizowany to typ ładu ekonomicznego, gdzie decyzje były podejmowane na stopniu centralnym., to gospodarka nakazowo – rozdzielcza. System motywacji nie działał skutecznie. Motywacja nie wynikała z konkurencji, bo jej nie było. Nie było więc i postępu technicznego. Nie było procesów intesyfikujących gospodarkę. Skutkiem po systemie scentralizowanym jest bezrobocie, zacofanie. Zaleta: pozwalał na koncentrację środków na określone cele, ale ta koncentracja nie powodowała wzrostu. Opóźniona struktura produkcji.

Podobne prace

Do góry