Ocena brak

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie miała absolutnej przewagi nad mniejszością. Będzie działać zasada współdecydowania – uzgodnionego kompromisu. Ta zasada demokracji konsocjacyjnej musi być zawarta i opisana szczegółowo w Konstytucji i musi być umocowana w obyczajach politycznych.

Podobne prace

Do góry