Ocena brak

Poligenizm

Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012

(gr. “wiele początków”). Pogląd, że rodzaj ludzki nie pochodzi od pierwotnej pary przodków, jak to twierdzi monogenizm (gr. “jeden początek”), lecz od wielu. W wydanej w roku 1950 encyklice Humani generis (łac. “Rodzaj ludzki”) Pius XII ostrzega przed poligenizmem, bo nie jest rzeczą jasną, czy się da on pogodzić z nauką o grzechu pierworodnym i o jego przejściu na wszystkich potomków Adama i Ewy (DH 3897; ND 420).

Po roku 1950 cieszący się poważaniem i prawomyślni teologowie, opierając się na udoskonalonej egzegezie i na dokładniejszej interpretacji wypowiedzi św. Pawła (Rz 5, 12-19), zaproponowali sposoby pogodzenia wiary o istnieniu grzechu pierworodnego z poligenizmem. W tym samym czasie jednak biologowie zaczęli utrzymywać, że nasz rodzaj ludzki nie wywodzi się od wie-lu rodzin, lecz od jednej.

Zob. ewolucja, grzech pierworodny, stworzenie 1.

Podobne prace

Do góry