Ocena brak

POLIGENIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POLIGENIZM (gr. polys = liczny + genos = ród) ang. polygenism, polygenic theory; fr. polygenełisme, polygenisme; nm. Polygenismus

  1. Pogląd antropogenetyczny, według którego ludzkość nie pochodzi od jednej pary rodziców, gdyż z punktu widzenia teorii ewolucji bardziej prawdopodobne jest równoczesne pojawienie się wielu osobników Homo sapiens. vs-^ Monogenizm (1).

  2. Pogląd przyjmujący poligenezę roz­patrywanego przedmiotu; np. jakaś reli­gia, język według tego poglądu nie mają jednego określonego źródła, lecz wiele różnych źródeł, ws—> Monogenizm (2).

Podobne prace

Do góry