Ocena brak

Polifonia angielska

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

Sredniowieczna muzyka angielska wytworzyła technike równoległosci dzwiekowych.pierwszy sposób zwielokrotnienia dzwieków przez umieszczenie w poszczególnych głosachdzwieków idacych równolegle lub niemal równolegle.

W stosunku do stosowanej pózniej (iprzyjetej jako zasada) techniki przeciwstawiania sobie głosów ta technika była jeszczeznacznie uproszczona. Nazywano ja pierwotnie discantus, pózniej - fauxbourdon. Muzykarozpoczyna sie od konsonansów oktawy i kwinty, podobnie te konczy sie, lecz w trakcie jejrozwoju nad linia dolna pojawiaja sie towarzyszace jej tercje i seksty, tworzac w ten sposóboryginalna dzis dla nas, dosc surowa harmonie.

Pierwsze przykłady tak pojetejwielogłosowosci mamy ju około r. 1300 w trzygłoso- wym conductus Beata \'iscvra Mariaevirginis. Nie wyjasniony jest bliej rodowód tej techniki, a take jej nazwa. W tym rodzajumuzyki wane jest, e jesli w discantus tenor, czyli głos główny, był zawsze brany ze spiewuliturgicznego, to w formie conductus głos ten był osobno komponowany. Technikerównoległosci dzwiekowych okreslono mianem polifonii angielskiej. Pózniej przeszła ona doszkoły burgundzkiej.

Podobne prace

Do góry