Ocena brak

POLE ŚWIADOMOŚCI

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POLE ŚWIADOMOŚCI ang. field/area of consciousness; fr. champ de conscience; nm. Bewuf Stseinsumfang

  1. W psychologii introspekcyjnej: ogół zjawisk psychicznych, które są aktualnie obecne w —> świadomości (2).

  2. W psychologii postaci: ogół przedsta­wień, które mieszczą się między dwoma danymi elementami granicznymi (prze-strzermymi lub czasowymi), zwany polem pośrednim. Pole świadomości (z centrum i obwodem) jest modelem przestrzennym stanu świadomości, ułatwiającym poznanie charakterystycznych właściwości doznań.


Podobne prace

Do góry