Ocena brak

Pole grawitacyjne, siła, natężenie pola grawitacyjnego, rzut ukośny - Definicje

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Rzut ukośny rozpatrujemy jako ruch wypadkowy złożony z ruchu jednostajnego w kierunku poziomym z prędkością o wartości oraz z ruchu pionowego w górę z prędkością początkową o wartości. Całkowity czas trwania rzutu ukośnego równy jest podwojonemu czasowi wznoszenia się na wysokość maksymalną. Polem grawitacyjnym nazywamy przestrzeń, w której na umieszczone ciało działają siły grawitacji.

Natężenie pola grawitacyjnego (j.w.wektorową) w danym punkcie nazywamy stosunek siły grawitacji , działającej w tym punkcie na umieszczone tam ciało próbne do masy tego ciała. Natężenie pola grawitacyjnego w danym punkcie informuje nas jaka siła grawitacji działa na umieszczone w tym punkcie ciało próbne o jednostkowej masie.

Wartość natężenia pola grawitacyjnego zależy od odległości r od punktu materialnego lub środka kuli. Jest wprost proporcjonalne do masy punktu.

Siła grawitacji jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Sens fizyczny stałej grawitacji SG jest liczbowo równa sile wzajemnego przyciągania się dwóch jednakowych mas 1kg z odległością 1m. Natężenie pola grawitacyjnego w danym punkcie nazywamy stosunek siły grawitacji działającej na umieszczone tam ciało do masy tego ciała. Kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego w danym Punkcie jest zgodny z kierunkiem siły grawitacji.

Podobne prace

Do góry