Ocena brak

Połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią miednicy i osteotomią detorsyjną kości udowej z jej skróceniem

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Repozycją otwarta wysokiego zwichnięcia stawu biodrowego stwarza ryzyko jałowej martwicy głowy k. udowej. Stosowanie podczas jej wykonywania osteotomii miednicy ryzyko to zwiększa. W takiej sytuacji postępowaniem z wyboru jest połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią detorsyjną k. udowej, z jej skróceniem i osteotomią miednicy. Celem osteotomii podkrętarzowej jest zmniejszenie antetorsji i skrócenie k. udowej adekwatne do stopnia przemieszczenia, aby nie dopuścić do nadmiernego przyparcia głowy k. udowej po repozycji. Efektem radiologicznym detorsji jest zmniejszenie się wartości kąta szyjkowo-trzonowe-go. Zadania osteotomii miednicy przedstawiono powyżej. W dużych przemieszczeniach nie należy się obawiać skrócenia nawet o 20-25 mm. Z reguły pobudzenie wzrostowe kości po osteotomii wyrównuje skrócenie. Mniej korzystne jest obserwowane niekiedy wydłużenie kości, bowiem przy braku wyrównania pod zdrową kończynę powoduje ono de-centrację stawu biodrowego w pozycji stojącej. Względy techniczne operacji powodują, że zalecana jest ona z reguły u dzieci powyżej 12. miesiąca życia. Połączenie otwartej repozycji z osteotomią detorsyjną i osteotomią miednicy wymaga dojścia operacyjnego, pozwalającego na jednoczasowe wykonanie wszystkich elementów operacji. Najczęściej zabieg wykonuje się z dostępu Watson-Jonesa, czyli przednio-bocznego. Cięcie skórne sięga od kolca biodrowego przedniego górnego do krętarza większego i dalej skręca łukowato na boczną powierzchni? uda. Dojście do stawu biodrowego wykonuje się w przedziale pomiędzy mięśniem krawieckim i mięśniem napinaczem powięzi szerokiej. Talerz biodrowy odsłania się po podokostnowym od-warstwieniu mięśni pośladkowych. Do k. udowej w okolicy podkrętarzowej dochodzi się przez tylną część głowy bocznej mięśnia czworogłowego.

Podobne prace

Do góry