Ocena brak

Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Połączenie krzyżowo-guziczne (junctura sacrococcygeal), między owalną powierzchnią wierzchołka kości krzyżowej a podstawą kości guzicznej, jest homologiczne do połączeń między trzonami kręgów prawdziwych i wzmocnione przez podobne więzadła. Odróżniamy tu następujące połączenia: 1) włóknisty krążek międzykręgowy, położony między skierowanymi ku sobie powierzchniami kości krzyżowej i kości guzicznej; jest on cieńszy niż inne i w wieku późniejszym ulega zazwyczaj skostnieniu; 2) więzadło krzyżowo-guziczne brzuszne albo przednie (ligamentum sacrococcy-geum ventrale s. anterius), odpowiadające więzadłu podłużnemu przedniemu, składa się z dwóch cienkich pasm, prawego i lewego, ciągnących się na powierzchni przedniej z wierzchołka kości krzyżowej do kręgów guzicznych; u dołu oba pasma krzyżują się; 3) więzadło krzyżowo-guziczne grzbietowe głębokie (ligamentum sacrococ-cygeum dorsale profundum), które biegnie w przedłużeniu więzadła podłużnego tylnego jako cienkie pasmo na powierzchni tylnej trzonów kręgów krzyżowych i guzicznych; 4) więzadło krzyżowo-guziczne grzbietowe powierzchowne (ligamentum sacrococcygeum dorsale superficiale) składa się z kilku pasm, które częściowo biegną z dolnego końca grzebienia krzyżowego pośrodkowego na powierzchnię tylną kości guzicznej, zamykając w ten sposób rozwór krzyżowy, częściowo zaś łączą rożki krzyżowe z rożkami guzicznymi; więzadło to odpowiada więzadłom żółtym i torebkom stawowym, przez szczeliny między jego pasmami obustronnie przechodzi nerw guziczny; 5) więzadło krzyżowo-guziczne boczne (ligamentum sacrococcygeum laterale) łączy końce grzebieni krzyżowych bocznych z wyrostkami poprzecznymi pierwszego kręgu guzicz-nego, przyczyniając się do zamknięcia piątego otworu krzyżowego. Więzadło to odpowiada więzadłu międzypoprzecznemu.

Ruchomość między kością krzyżową a guziczną jest na ogół ograniczona, choć bardzo różna w zależności od charakteru samego połączenia. Nieraz u młodych osób, zwłaszcza u kobiet, krążek międzykręgowy może zawierać prawdziwrą jamę stawową i wytwarzać połączenie stawowe.

Podobne prace

Do góry