Ocena brak

POKOJOWE REGULOWANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Autor /adas Dodano /29.03.2011

W Karcie NZ postanowiono na drodze pokojowej zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzyn. Rozstrzygać międzyn. Spory i sytuacje które mogą doprowadzic do zakłócenia spokoju . Członków ONZ zobowiązano do regulowania sporów wyłącznie srodkami pokojowymi i utrzymywać pokój i bezpieczeństwo międzyn.Art. 33 Karty NZ zawiera katalog srodków pokojowych regulowanioa sporów W rzowiązywaniu sporów mogą uczestniczyc inne zainteresowane strony . W ten sposób próbowano uregulowac problem Indochin i Korei.

W 1973 r na konferencji w Paryżu zawarto układ o wycofaniu wojsk USA z Wietnamu Innym sposobem często stosowanym jest mediacja / posrednictwo/ polegająca na aktywnym udziale strony trzeciej , która pzredkłada konkretne propozycje w celu załatwienia sporu Jest jest mozliwośc powołania międzn komisji , która będzie nadzować i pomagać w uniknięciu sporu .Do najwazniejszych misji ONZ należy misja mediacyjna w sprawie Afganistanu , podczas wojen z Irakiem , na południu Afryki w Angoli W 1988 r w Brazaville / Kongo / cztery panstwa podpisały porozumienie .

Namibia w 1991 r proklamowała niepodległość W wyniku mediacji ONZ została zakonczona wojna na Saharze Zachodniej . Maroko i Polisario zawarły plan pokojowy podpisano zawieszenie broni W 1989 r wiele państw Ameryki srodkowej zaakceptowało plan połozenia kresu walkom w Nikaragui. Zaakceptowano plan wolnych i demokratycznych wyborów . Komisja pokojowa ONUCA nadzorowało wybory w 1990 i była w roli obserwatora .W drugiej połowie lat osiemdziesiatych podjeto próbe pokojowego uregulowania problemu Kampuczy Nadzorowanao również zakończenie walk na terytorium Jugosławii W 1995 przywódny 4 zwasnionych państwe zaaprobowały propozycje USA o zawarciu pokoju .

Do dzis stacjonuja tam pokojowe siły KFOR W 1997 po 44 latach które upłyneły od zawarcia rozejmu w Panmundzonie konczącego działania na Półwyspie Koreńskim podjeto rokowania w sprawie ustanowienia tam pokoju i zmiejszenia napięcia . Nie udało się jednak uzyskać porozumienia Podczas wojny między Erytreą i Etiopia wojska USA podjęły się misji mediacyjnej domagając saie natychmiastowego wycofania sił erytrejskich . Póżniej była Rwanda.

Podobne prace

Do góry