Ocena brak

Pokój westfalski

Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013

Rokowania pokojowe prowadzono w miastach Westfalii: Osnabruck i Monaster. Pokój, nazwany westfalskim(podpisany w Monasterze 24.10.1648), w dziedzinie politycznej nie oznaczał trwałej pacyfikacjiEuropy, ale przyniósł uznanie niepodległości Niderlandów Północnych i Szwajcarii.

Dla Kościoła katolickiegoszczególnie były ważne jego postanowienia, które sankcjonowały rozłam religijny: uznanie pokojuaugsburskiego i objęcie nim kalwinów, uchylenie postanowień edyktu restytucyjnego i pozostawienieprotestantom wszystkich posiadłości kościelnych, które mieli przed 1624 rokiem, uznanie ius reformandistanów i reservatum ecclesiasticum, zachowanie w kolegium elektorskim cesarstwa pięciu miejscdla katolików i trzech dla protestantów. Ostatnie postanowienie zapewniało Habsburgom dziedziczeniecesarskiego tronu. Cesarstwo jednak stało się luźnym związkiem suwerennych księstw.

Na tok rokowań pokojowych nie miał żadnego wpływu Urban VIII. Jego nuncjusz Fabio Chigi mógłjedynie prowadzić rozmowy z przedstawicielami stanów katolickich. Złożył on poparty przez nich protestprzeciw niekorzystnym dla Kościoła katolickiego postanowieniom pokoju westfalskiego. Protest ponowiłpapież w osobnym brewe, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Było natomiast świadectwem zmienionejsytuacji papiestwa, które w dziedzinie polityki europejskiej przestało być podmiotem działania.

Podobne prace

Do góry