Ocena brak

Pokój religijny w Augsburgu (1555)

Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012

 

Koniec religijnej wojnie domowej położył pokój augsburski, który został ustalony przez sejm Rzeszy w Augsburgu w 1555 r.

Najważniejsze jego postanowienia to:

prawne uznanie wyznania protestanckiego,

zlikwidowanie sądownictwa biskupów katolickich wobec protestantów,

przyznanie książętom protestanckim dóbr kościelnych, wcześniej sekularyzowanych przed 1552 r.

przyjęcie zasady „Czyj kraj, tego religia” (Cuius regio, eius religio),

zakaz przejmowania w przyszłości majątków kościelnych przez protestantów.

Podobne prace

Do góry