Ocena brak

Pojemność wodna gleby

Autor /aureLL Dodano /26.03.2013

Zdolność do zatrzymywaniaprzez glebę pewnej ilości wody,w ściśle określonych warunkach. P.w. różnychgleb zależy od ich uziarnienia, zawartościsubst. org., ilości koloidów, struktury gleby izróżnicowania efektywnej porowatości. Wyróżniasię następujące podstawowe rodzaje p.w.:

1) maksymalną (pełną) – stan nasyceniagleby wodą, przy którym wszystkie przestworywypełnione są wodą (pF=0);

2) kapilarną –stan uwilgotnienia gleby, w którym wszystkieprzestwory kapilarne wypełnione są wodą (pFponiżej 0,4); największą p.k. posiadają glebyorg. – spośród gleb miner. wysoką p.k. majągleby wytworzone z lessów, a najniższą wytworzonez piasków;

3) polową – ilość wody,którą może gleba zatrzymać po odcieknięciu wody grawitacyjnej z próbki całkowicie nasyconejwodą w warunkach braku kontaktu zwodą gruntową i wyeliminowania parowaniapowierzchniowego (pF=2,0–2,5); p.p.w. jestwielkością retencji bardzo charakterystycznądla praktyki roln., gdyż określa zdolność magazynowaniawody w danej glebie.

Podobne prace

Do góry