Ocena brak

Pojemność płuc

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Płuca nigdy nic są całkowicie pozbawione powietrza; wymianie powietrza przy wdechu i wydechu podlega bowiem tylko część powietrza zawartego w płucach, wielkość której zależna jest od głębokości oddechu. Odróżniamy: 1. Powietrze zalegające — ilość powietrza, która pozostaje w płucach jeszcze nawet po najsilniejszym wydechu; ilość ta jest bardzo zmienna, przecięuńe wynosi ona 1000 ml, co stanowi około */s pojemności życiowej płuc. 2. Powietrze zapasowe — ilość powietrza, która może być jeszcze wydalona z płuc po spokojnym zwykłym wydechu; przeciętnie wynosi ona około 1500 ml (1200—1800 ml). 3. Powietrze oddechowe — ilość powietrza, którą pobieramy i wydalamy z płuc w spokojnym oddychaniu. Wynosi ona u dorosłego około 500 ml. jest więc stosunkowo nieznaczna; zwykły, spokojny oddech jest płytki. 4. Powietrze uzupełniające — ilość powietrza, którą bezpośrednio po spokojnym wdechu możemy jeszcze pobrać przez wzmożony, silny wdech; wynosi ona około 1500 ml. 5. Pojemnością życiową płuc nazywamy ilość powietrza, którą uioźna usunąć z płuc z położenia najsilniejszego wdechu do położenia najgłębszego wydechu (2 -- 3 + 4): przeciętnie wynosi ona 3500 ml, jest jednak bardzo zmienna, pojemność życiową płuc mierzymy przy pomocy spirometru.

Po spokojnym wdechu oba płuca zawierają około 3000 ml (1 — 2 — 3). po spokojnym \vvdechu (1+2) około 2500 ml; w spokojnym oddychaniu wymiana powietrza stanowi wice tylko około l/6—V- całej zawartości płuc. Ponieważ normalnie 16 oddechów przypada na minutę, więc ilość powietrza, która w spokojnym oddychaniu przepływa przez płuca (wielkość oddechowa) wynosi około 8000 ml (500X16) na minutę.

Podobne prace

Do góry