Ocena brak

pojemność pamięci

Autor /gapcio Dodano /08.01.2013

pojemność pamięci - jeden z parametrów pamięci, ze względu na które w wielomagazynowych koncepcjach pamięci dokonuje się wyodrębnienia różnych rodzajów (magazynów) pamięci. Zakłada się, iż- pamięć ultrakrótkotrwała przechowuje pełne sensoryczne odwzorowanie bodźca w formie nie przetworzonej bądź częściowo przetworzonej, odpowiadającej modalności bodźca. Pojemność tej pamięci nic jest ograniczona określoną, stałą liczbą jednostek, lecz zakresem pola pcrccpcyjnego. Pojemność  pamięci krótkotrwałej wyznaczona jest liczbą 7±2 jednostki, przy czym liczba ta nie jest absolutnie stała, gdyż nie jest bliżej określona natura tych jednostek; mogą nimi być zarówno pojedyncze litery, jak i wyrazy, a nawet składające się z kilku wyrazów zdania. Przyjmuje się, iż p.p. krótkotrwałej jest ograniczona do tego, co aktualnie stanowi treść świadomości podmiotu. Pamięć długotrwała przechowuje wszystkie informacje nabyte przez człowieka w ciągu jego życia, składające się na jego wiedzę. Sądzi się, że pojemność lej pamięci jest praktycznie nieograniczona. 

Podobne prace

Do góry