Ocena brak

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności państwa, jaką jest sądzenie. Art. 175 ust. 1 Konstytucji, stanowi, że wymiar sprawiedliwości w RP sprawują:

Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Tym samym określenie wymiar sprawiedliwości zostało odniesione tylko do działalności sądów, nie ma zastosowania do działalności obu Trybunałów. Wynika to w znacznej mierze z tradycji.

Podobne prace

Do góry