Ocena brak

Pojęcie wolnego zawodu

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

W Polsce od lat 80-tych powstały warunki do powstania wolnych zawodów, wcześniej funkcjonowały, ale w ograniczonym zakresie np. lekarz. Rozwój wolnych zawodów stwarza warunki do ucywilizowania życia, do pogłębienia demokracji, na demokratyzacji życia.

Istota wolnych zawodów:

  • Wykonywane są nie na podstawie stosunku pracy, ale na podstawie umów np. umowa zlecenia

  • Wysokie kwalifikacje.

  • Ustalenie przez państwo warunków, kryteriów dopuszczania i wykonywania wolnych zawodów,

  • Możliwość ograniczenia i zakaz wykonywania wolnego zawodu w formie aktu administracyjnego

  • Cieszące się dużym zaufaniem publicznym.

Podobne prace

Do góry