Ocena brak

Pojęcie, powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

a) pojęcie:

- kodeks nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej, można jednak powiedzieć, że jest to zespół praw i obowiązków rodziców wobec wspólnego dziecka małoletniego, mających na celu jego bezpieczeństwo is strzeżenie jego interesów;

- władza rodzicielska kreuje się w oparciu o dobro dziecka, interes dziecka i interes społeczny;

b) powstanie:

- dla matki od momentu narodzin dziecka, ze strony ojca od momentu narodzin, gdy występuje domniemanie, od momentu uznania dziecka przez ojca lub od momentu ustalenia ojcostwa, jeśli władza rodzicielska zostanie w ogóle powierzona;

- jeżeli jedno z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej (śmierć, zawieszenie) władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców;

- w przypadku gdy oboje rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani, dziecku przyznana jest opieka;

c) ustanie:

- po ukończeniu przez dziecko 18 r.ż., w razie śmierci dziecka lub rodziców, wzruszenie ojcostwa lub macierzyństwa, utrata pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, przysposobienie dziecka (powstanie nowej władzy rodzicielskiej), rozwiązanie przysposobienia; może się odnosić do jednego z rodziców lub do obojga;

- rodzice są samodzielni w swojej władzy, w sprawach istotnych zobowiązani są do konsultowania się, gdy nie mogą się porozumieć sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy, by uniknąć sporów sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców gdy małżonkowie rozwiedli się lub gdy żyją w rozłączeniu;

Podobne prace

Do góry