Ocena brak

POJĘCIE MAJĄTKU PUBLICZNEGO

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Majątkiem publicznym jest ten majątek, który niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem zostaje w sposób prawny przeznaczony do użytku publicznego, w zakresie pełnego lub ograniczonego korzystania (również odpłatnego), regulowanego także lub wyłącznie prawem administracyjnym.

Jeśli prawo nie reguluje konsekwencji wyróżnienia majątku publicznego, wyróżnienie to jest zbędne.

Przedmiotem majątku publicznego są:

dobra naturalne,

dobra wytworzone.

Przysparzanie majątku publicznego odbywa się następującymi sposobami:

albo przez zmiany naturalne środowiska kwalifikowane przez obowiązujące prawo jako przysporzenie

albo przez wydanie przewidywanego w porządku prawnym jednostkowego aktu normatywnego (generalnego), np. utworzenie rezerwatu,

albo przez przysporzenie powstałe z mocy samego prawa np. nacjonalizacja,

albo przez zmianę właściciela powstałą z mocy samego prawa wraz z konieczną deklaratoryjną decyzją administracyjną,

albo przez wydanie decyzji administracyjnej np. wywłaszczenie nieruchomości.

Uszczuplanie majątku publicznego winno się odbywać w ten sam sposób lub tymi samymi formami prawnymi co przysparzanie.

Jeśli w majątku publicznym nie chodzi o jego ochronę, tzn., że o nic istotnego nie chodzi.

Cechy korzystania jako warunki uznania za majątek publiczny to:

korzystanie musi mieć charakter powszechny,

korzystanie musi się cechować użytecznością publiczną,

korzystanie musi być organizowane przez państwo lub inny podmiot publicznoprawny (władzy wykonawcze państwa),

dane korzystanie nie może być zastąpione innym możliwym korzystaniem,

korzystanie publiczne nie może tolerować innego, jednoczesnego korzystania prywatnego z majątku publicznego (np. korzystanie z części drogi publicznej przez prywatnego czy innego inwestora).

Korzystanie przez obywateli z majątku publicznego musi mieć charakter dostępu bezpośredniego. To też należy wyróżnić korzystanie:

1. powszechne nieograniczone (plaża publiczna),

2. powszechne ograniczone (szkoła).

Ze względu na podstawy prawne korzystanie odbywa się :

bez konieczności istnienia jakichkolwiek warunków ( np. z parku miejskiego),

gdy uprawnienie powstaje z mocy samego prawa,

gdy uprawnienie powstaje z mocy decyzji.

Podobne prace

Do góry