Ocena brak

Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

W doktrynie prawa konstytucyjnego nie występuje jednolita definicja zasad naczelnych konstytucji. ustalenie takiej definicji nie jest możliwe bo zasady można określić jako normy prawne inne jako dyrektywy a inne jako klauzule generalne. Niektórzy pod tym pojęciem rozumieją główne rozstrzygnięcia zawarte w konstytucji w sumie składające się na charakterystykę danego państwa bądź to normy prawne lub też ogólne idee.

Wśród zasad naczelnych wyróżnić można: republikańską formę rządu, demokratycznego państwa prawnego, państwa jednolitego, zwierzchnictwa, trójpodziału władzy, wolności i praw człowieka i obywatela, społecznej gospodarki rynkowej, niezależności sądów niezależność między państwem a Kościołem.

Podobne prace

Do góry