Ocena brak

POJĘCIE KLIMAKSU ROŚLINNEGO I JEGO DYSKUSJA

Autor /Herakles Dodano /23.02.2012

 

Znamienną cechą różnych szczegółów sukcesyjnych w obrębie tej samej krainy geobotanicznej jest ich zbieżność - wszystkie zmierzają w kierunku niewielu zespołów, a w skrajnym przypadku nawet tylko jednego zespołu roślinnego. Takie zespoły nazywamy zespołami klimaksowymi lub kilku klimaksowi roślinności.

Rozwój roślinności w kierunku zbiorowiska (zespołu klimaksowego pozostaje w związku z pewnymi ogólnymi kierunkami rozwojowymi podłoża i szaty roślinnej naturalny kierunek rozwoju podłoża np. wietrzenie skał, naturalna dążność roślinności do rozrastania się i tworzenia zwartych skupień, w terenach górskich (wyżynnych) naturalny rozwój rzeźby w kierunku łagodzenia jej form.

Tendencyjne działania rozwojowe współdziałając ze sobą wytwarzają warunki umożliwiające wykształcenie się zbiorowiska klimaksowego przynajmniej na części stanowisk w obrębie danej krainy.

Są jednocześnie czynniki hamujące rozwój roślinności, należą tu bardzo silna wystawa na wiatr, wielka stromość zboczy, przeleganie śniegu, przewilgocenie gleby stałe lub okresowe, zasolenie gruntu. Są to uwarunkowania lokalne umożliwiające długotrwałe nieraz utrzymywanie się zespołów nieklimatowych.

Podobne prace

Do góry