Ocena brak

Pojęcie inicjacji

Autor /Franek Dodano /24.04.2011

Ten proces ma się dziś na myśli gdy określa w języku teologicznym chrzest wraz z bierzmowaniem, które go rozwija jako sakrament inicjacji. “Inicjacja” - wprowadzenie, wtajemniczenie. Jest pojęciem od dawna w etnologii i historii antycznej religii stało się Terminus technikus na określenie rytów, które oznaczają radykalną zmianę dotychczasowego społecznego, względnie religijnego stanu życia przede wszystkim jako przejście młodego człowieka w stadium dojrzałości.

Termin ten ponownie zastosowano w nowożytnej sakramentologii, najpierw w teologii ewangelickiej, a od Soboru Watykańskiego ІI w teologii Katolickiej. Inicjacja w sensie teologii jest podstawowym, wyróżniającym się aktem w całości uspołecznionego procesu w religijnym procesie wszczepienia. W sensie szerokim przez uspołecznienie rozumie się całościowy proces wrastania jednostki w określoną kulturę, sposób rozumienia wartości. Z drugiej strony umożliwia on grupie albo społeczności przekazanie każdorazowo następującym pokoleniom jej podstawowych wartości i form postępowania.

Podobne prace

Do góry