Ocena brak

Pojęcie i struktura osobowości społecznej

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Osobowość społeczna – to wynik procesu socjalizacji, to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wychowana i w których uczestniczy.

Struktura osobowości społecznej:

Wyróżniamy 3 elementy osobowości społecznej:

a) elementy biogenne – to genetyka, np. wzrost

b) elementy psychogenne – jest to psychologiczne wyposażenie tj. inteligencja, pamięć, wola, wyobrażenia, temperament, spostrzegawczość

c) elementy socjogenn:

  • struktura norm i wartości – jest to wyobrażenie o własnej osobie, wytworzona zazwyczaj na podstawie innych ludzi

  • struktura pełnionych ról – są to nasze wyobrażenia co inni o nas sądzą

  • struktura jaźni –

  • subiektywna – polega na tym, że jednostka może być sama dla siebie obiektem

  • odzwierciedlona – jest obrazem samego siebie, jakim jednostka się posługuje, jak jest ona postrzegana przez innych ludzi

Podobne prace

Do góry