Ocena brak

Pojęcie i rodzaje dotacji budżetowych

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

DOTACJE to duża i zróżnicowana grupa wydatków, o charakterze nieodpłatnym, definitywne. Dzielą się na:

1) Dotacje podmiotowe – dla określonych podmiotów, niezależnie od rodzaju działalności, na pokrycie wydatków bieżących, przyznawane w ustawach, które wskazują podmiot dotowany oraz kwotę, udzielane są w ustawach innych niż ustawa budżetowa, powinny zapobiegać targom.

2) Dotacje przedmiotowe – art. 106 ust. 2 punkt 3, dopłaty do określonego rodzaju wyrobów lub usług, przyznanie dotacji następuje wg 1 dotowanego towaru lub usługi. Ministrowie wydają rozporządzenia, w których szczegółowo określają strukturę tych dotacji i ich zakres. Dotuje się podręczniki szkolne, wapno nawozowe, bary mleczne.

3) Dotacje celowe – mają sfinansować różne cele, różne rodzaje aktywności podmiotów publicznych lub prywatnych. Katalog celów – art. 106 ust. 2, na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej lub służące sfinansowaniu bieżących zadań własnych, art. 107 – na współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, art. 111 – na realizację inwestycji w zakresie technicznym.

4) Dopłaty do oprocentowanych kredytów bankowych

5) Dopłaty na wyposażenie gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych

Subwencje- charakteryzują się swobodą dysponowania uzyskanymi środkami przez podmiot otrzymujący. Zasadniczo może on wydać otrzymane w tej formie środki na dowolny cel – oczywiście zgodny z prawem.

Podobne prace

Do góry