Ocena brak

Pojęcie i klasyfikacja typów produkcji.

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Typ produkcji to pewne elementy wywierające duży wpływ na organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wyróżnia się trzy typy produkcji:

  1. produkcja jednostkowa

  2. produkcja seryjna

  • małoseryjna

  • średnioseryjna

  • wielkoseryjna

  1. produkcja masowa

Ilościowe różnice między typami produkcji seryjnej można opisać opierając się na produkcji jednostkowej i seryjnej (powtarzanej) – to już wystarczy. Podstawa odróżnienia produkcji masowej od produkcji jednostkowej jest wielkość (ilość) produkcji. Typ produkcji ma wyznaczyć stabilność na stanowiskach, zatem właściwym kryterium rozróżniania typów produkcji jest zmienność wyrażona w detalooperacyjnych (czyli w liczbie operacji na wykonanie jednego wyrobu.)

Podobne prace

Do góry