Ocena brak

Pojęcie i klasyfikacja produktu

Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011

Produkt – dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby.

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób wykorzystania produktu przez ostatecznego nabywcę:

produkty konsumpcyjne; produkty przemysłowe (zaopatrzeniowe).

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób ujawniania się korzyści związanych z ich użytkowaniem:

produkty trwałe; produkty nietrwałe; usługi.

Klasyfikacja produktów ze względu na częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupu:

produkty powszechnego i wygodnego zakupu; produkty wybieralne; produkty epizodycznego zakupu.

Produkty powszechnego i wygodnego zakupu:

- produkty podstawowe, do których należą często kupowane środki spożywcze (pieczywo, nabiał, owoce, warzywa, herbata, kawa) czy bilety komunikacji miejskiej;

- produkty nabywane pod wpływem impulsu, do których należą cukierki, gumy do żucia, batony, gazety;

- produkty nagłej potrzeby - kupowane w przypadku wystąpienia rzadkich sytuacji, np. Środki opatrunkowe.

Produkty powszechnego i wygodnego zakupu:

obejmują produkty kupowane często i rutynowo, bez większego zastanowienia. Cechy tych produktów są znane przed podjęciem decyzji o zakupie. Przy dokonywaniu zakupów tych produktów klientom zależy na ograniczeniu czasu przeznaczonego na zakupy.

Produkty wybieralne (produkty okresowego zakupu):

są to produkty, które nabywca kupuje po zastanowieniu. W związku z ich zakupem nabywca gotów jest poświęcić większą ilość, aby dokonać satysfakcjonującego zakupu.

Produkty epizodycznego zakupu są to produkty rzadko nabywane przez klientów. Produkty te powinny posiadać pewne niepowtarzalne cechy, które są ważniejszym kryterium przy dokonywaniu zakupu niż cena czy czas poświęcony na dokonanie zakupu.

Podobne prace

Do góry