Ocena brak

Pojęcie i istota zimnej wojny

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Kategoria historyczna odnosząca się do stosunków między dwoma przeciwstawnymi systemami społeczno - politycznymi jakie kształtowały się po 2 wojnie. Jest na ogół związana z tworzeniem się systemu komunistycznego. Z kształtowaniem się nowego dwubiegunowego modelu stosunków md. w skali globalnej. Najczęściej jest to coś pośredniego między stanem wojny a pokojem, antytezą i zaprzeczeniem wojny gorącej, oznaczającej otwarty konflikt.

Motywem eksponowanym była polityka z pozycji siły zorientowana na ekspansję, zdobywanie rynków, sfer wpływów w różnych regionach. Zimna wojna: przemówienie Churchilla w Fulton 5.03.46, wystąpienie sekretarza stanu Byrnesa w Stuttgarcie, przemówienie Trumanna oraz plan Marshalla. Bezpośrednią przyczyną zimnej wojny była wojna w Korei.

Podobne prace

Do góry