Ocena brak

POJĘCIE i istota pokoju pozytywnego i negatywnego

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Negatywne definicje utożsamiają pokój ze stanem braku wojny lub zorganizowanej przemocy kolektywnej. Pozytywne poszerzają pojęcie pokoju negatywnego o wartości kreacyjne w stosunkach md. Pokój to stan w którym wojny nie tylko nie występują ale mają miejsce procesy i zdarzenia, które czynią go konstruktywnym i dynamicznym modelem pojmowania celów i dążeń państw całej społeczności md. Negatywna definicja ma wyraźnie zamierzony i cząstkowy wymiar, jest statyczna. Świat nie podlega według niej prawom ruchu i transformacji.

POZYTYWNA - pokój to kreacyjna, dynamiczna treść stosunków md., w której dominują takie wartości jak poszanowanie zasad odmiennych racji i interesów, ogólnie uznawanych norm.

Podobne prace

Do góry