Ocena brak

Pojęcie, forma i treść podania według kodeksu prawa adm.

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Podanie jest to żądanie wszczęcia postępowania, inne zażalenia; wyjaśnienia, nie są nimi skargi do NSA. Mogą być wnoszone na piśmie, ustanie, przez teleks, ale nie poprzez telefon. Podanie powinno zawierać: wskazanie osoby składającej /podpis/, jej adres, żądanie, podanie podpisuje przyjmujący pracownik. Gdy w podaniu brak jest adresu pozostaje ono bez rozpatrzenia.

Podobne prace

Do góry