Ocena brak

POJĘCIE ELITY BIUROKRATYCZNEJ I JEJ ROLA W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Elita biurokratyczna- pojawia się w każdej organizacji lub instytucji, które posiadaja pewną strukturę wewnętrzną. Elita tej struktury, ludzie podejmujący decyzje (niejednokrotnie politycy i osoby miedialne) to tzw. Elita biurokratyczna (oligarchia).

Michels zwrócił uwagę na to zjawisko. Łączył powstawanie go z przerostem biurokratycznej organizacji, powstaniem sformalizowanego i „bezdusznego” aparatu urzędniczego oderwanego od społeczeństwa.

W efekcie zwykły obywatel zostaje wyłączony z procesu decyzyjnego, a zasadniczym celem biurotycznej oligarchii jest konsolidacja swej własnej władzy.

Podobne prace

Do góry