Ocena brak

Pojęcie, działy filozofii, objaśnienia.

Autor /Trurffave Dodano /01.09.2005

POJĘCIE

Pochodzace z języka greckiego pojęcie filozofia oznacza tyle co umiłowanie mądrości, filozof zaś, odpowiednio, to miłośnik mądrości (philos - miłośnik, sophia - mądrość), którego cechuje dążenie do każdej formy poznania.

Próbując wyjaśnić, czym jest filozofia, stajemy przed złożonym wilostronnym zagadnieniem.
Filozofia zrodziła się całe wieki temu, a ponadto w ciągu dziejów ulegała rozmaitym przeobrażeniom i modyfikacjom. Cała zatem bogota tradycja, jaką filozofia posiada, nieco komplikuje jej obraz, czyni go zróżnicowanym i bogatym.
Filozofia wyrosła, tak jak i inne twory działalności ludzkiej, z kręgu codziennych, życiowych spraw człowieka, jego przeżyć, obserwacji i doświadczeń.

W rzeczywistości jednak na pytanie, czym jest filozofia, zadowalającą odpowiedz dać może dopiero historia rozwoju myśli ludzkiej, która na przestrzeni wieków na gruncie walki materializmu z idealizmem podejmowała próby rozumowego wyjaśnienia zagadki świata rzeczywistości i działającego w nim człowieka.

Filozofia obejmuje bardzo różnorodną problematykę, w obrębie której dadzą się wyróżnić pewne kręgi zagadnień, stanowiące działy tej nauki. Każdy z nich posiada zarazem charakter dyscypliny filozoficznej. Mając na uwadze aktualny stan filozofii, można wskazać sześć takich dyscyplin.

DZIAŁY FILOZOFII

1. Ontologia (metafizyka) - jest to teoria bytu, szeroko rozumianej rzeczywistości. Ontologia próbuje rozstrzygnąć, czy istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów. Docieka jego natury oraz tego, jakie istotne wartości mu przysługują. Rozważa byt w aspektach czasowym i przestrzennym. Stawia problem wolności, próbując wyjaśnić, na czym polega i jaki ma zakres. Podejmuje zagadnienie rozwoju rzeczywistości oraz prawidłowości, które nim rządzą.
Poczynając od Arystotelesa, rozumie się ją jako "filozofie pierwszą", ponieważ pyta ona o pierwsze zasady i pochodzenie bytu jako bytu.
Jej tematami są:
sam byt (ontologia), boski byt (filozoficzna teologia), dusza (psychologia) i powiązane w całość wszystkiego, co istnieje (kosmologia).
2. Epistemologia (gnoseologia, teoria poznania). W ramach tej dyscypliny filozoficznej mieszają się problemy dotychące poznania bytu. Rozpatruje ona tę szczególną postać aktywności ludzkiej, która zmierza do wykrycia wiedzy o rzeczywistości. Dlatego też analizuje pochodzenie poznania (aspekt genetyczny) jak też drogi, którymi powinno podążać (aspekt metodologiczny). Rozważa kwestie możliwości poznawczych czlowieka, a więc sprawę tego rodzaju, czy świat jest w pełni dla niego poznawalny, czy też nie. Kieruję wreszcie swą uwagę na rezultaty naszych czynności poznawczych, mając na względzie to, czy osiągnięte wyniki odznaczają się prawdziwością.
3.Antropologia filozoficzna -wypracowuje ogólną, filozoficzną koncepcje czlowieka. Przede wszystkim koncentruje się na jego istotnych właściwościach, czyli na tzw.

Podobne prace

Do góry