Ocena brak

Pojęcie charakteru produktywnego i nieproduktywnego oraz typy charakterów (warunki "nabywania" cech pozytywnych)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Charakter produktywny (orientacja produktywna) – powstaje w wyniku realizacji potrzeb, własnego „ja”, własnych realnych dyspozycji. W konsekwencji ujawnia się w produktywnej miłości i produktywnym stylu umysłowości. Gdy wyzwalane są dyspozycje człowieka, to wydobywa się z tych dyspozycji pozytywne cechy. Ujawnia się to w stanie emocjonalnym.

Charakter nieproduktywny - gdy jednostka przyjmuje wyznaczony przez społeczeństwo pewien styl zaspokajania potrzeb, nie licząc się z zaspokajaniem własnych potrzeb, wówczas nie rozwija się realnego "ja", kierując się w realizację pseudo "ja", społecznego "ja".

Typy charakterów nieproduktywnych: (4 rodzaje orientacji, których aspekt może być negatywny lub pozytywny)

  • Człowiek o orientacji receptywnej – (zorientowany na otrzymywanie, przyjmowanie) - człowiek bez inicjatywy, własnego zdania, pasywny, służalczy, pogardzający sobą, brak samozaufania, pasożytniczy, bez zasad, o myśleniu życzeniowym, naiwny, zaś wg aspektu pozytywnego - jest to człowiek mający zdolność przyjmowania, wrażliwy, oddany, skromny, godny miłości, idealista, tkliwy, optymistyczny, ufny, uprzejmy, plastyczny.

  • Człowiek o orientacji wyzyskującej - (zorientowany na branie, zdobywanie) - wykorzystujący innych, agresywny, egocentryczny, zarozumiały, uwodzicielski, niezrównoważony, arogancki, zaś od strony pozytywnej - jest człowiekiem aktywnym, samodzielnym, dumnym, ujmującym, pewnym siebie.

  • Człowiek o orientacji gromadzącej – (zorientowany na gromadzenie, przechowywanie, bronienie) - bez fantazji, skąpy, nieufny, lękliwy, egzekwujący, lękliwy, uparty, gnuśny, ociężały, pedantyczny, zimny, zaś przeciwny aspekt - praktyczny, myślący ekonomicznie, rozważny, rozsądny, cierpliwy, spokojny, miłujący porządek.

  • Człowiek o orientacji marketingowej – (zorientowany na wymienianie) - oportunistyczny, niestały, dziecinny, bez przeszłości i przyszłości, bez zasad, niezdolny do samotności, bezcelowy, głupiec, rozrzutny, zaś przeciwny aspekt to człowiek świadomy celu, gotów do zmian, młodzieńczy, ufny, otwarty, towarzyski, eksperymentujący, kawalarz, hojny.

Orientacje mogą być wyznaczone pewnymi dyspozycjami psychofizycznymi i faktem wychowania się w danej społeczności. W tym przypadku orientacje nabierają pozytywnych cech, bowiem w danej kulturze może istnieć dominanta na to żeby nastawiać się na myślenie w kategoriach wymienności. Dana osoba może wykorzystywać swoje zasoby, swoją indywidualność i ta orientacja nabiera pozytywnych cech. Człowiek rozwija w sobie świadomość celu, gotowość do zmian, ufność, łagodność. Warunki nabywania pozytywnych cech występują wówczas, gdy społeczność pomaga, daje szansę na realizację potrzeb realnego "ja", tzn. własnych realnych dyspozycji. Zatem gdy społeczność ubogaca, człowiek wydobywa z tego co jest dla niego najbardziej wartościowe.

Podobne prace

Do góry